Crisismanagement vraagt om maatwerk. Daarom biedt Bedrijfsadvieskantoor (voor het MKB) een heldere en overzichtelijke aanpak.

Dit is ons stappenplan:

 1. We plannen zo snel mogelijk een vrijblijvende en kosteloze afspraak in.
 2. We maken kennis met u als (MKB)-ondernemer en met uw bedrijf.
 3. We bespreken open en eerlijk de problemen.
 4. U ontvangt na het gesprek een aanbod voor onze begeleiding. Hierin verwoorden we de bedrijfsproblemen en schetsen het stappenplan. Ook staan hierin onze voorwaarden en het kostenplaatje.
 5. U geeft akkoord voor onze begeleiding.
 6. Tijdens het vervolggesprek maken we een actielijst en spreken af welke administratieve en financiële zaken onze medewerker meteen kan overnemen. Deze actielijst is een rode draad in het saneringsproces, het geeft een overzicht van afgewerkte en nog te behandelen actiepunten.
 7. We plannen afspraken in met uw bank, de Belastingdienst en uw leveranciers.
 8. We plannen voortgangsafspraken in.

Bedrijfsadvieskantoor kan de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Inventarisatie liquiditeitspositie (saldi van kas, bank en opeisbare leningen);
 • Beheer over de crediteuren- en debiteurenportefeuille. Dat betekent dat we de incasso van de openstaande rekeningen van u overnemen;
 • Afsluiten betalingsregelingen en aansturen op de afkoop van schulden. Bij dit crediteurenakkoord houden we ons uiteraard aan de “Leidraad Invordering”.

Faillissement met doorstart

Bij een faillissement met doorstart richten we een nieuwe B.V. op zodat u als ondernemer direct aan het werk kunt in de nieuwe rechtspersoon. Bedrijfsadvieskantoor wikkelt de zaken rondom de oude onderneming voor u af. Deze doorstart wordt vaak met een pre-pack regeling uitgevoerd (een korte procedure zonder publicatie van het faillissement).

Kostensanering

Het kan zijn dat een kostensanering aan de orde is voor uw bedrijf. Bedrijfsadvieskantoor kijkt dan kritisch naar de kosten met betrekking tot bijvoorbeeld energie, telefoon, inkoop, loon en personeel binnen uw bedrijf. Bestaande overeenkomsten worden onderzocht en waar mogelijk onderhandelen we over betere tarieven. Dit is niet alles. Wij bieden u daarnaast ook een sparringsfunctie door uw bedrijfsprocessen en marktstrategie te evalueren en waar nodig mee te denken over veranderingen. U staat er niet alleen voor. Door de persoonlijke contacten en onze betrokkenheid bieden wij niet alleen praktische oplossingen, maar ook zicht op een nieuwe start waar u met vol vertrouwen voor kunt gaan.