De landelijk werkende specialisten en experts van Bedrijfsadvieskantoor helpen u om een schuldsanering door te voeren.

Dit is onze werkwijze:

  • Inventarisatie van alle verplichtingen;
  • Onderbouwing van de levensvatbaarheid van uw bedrijf;
  • Betalingsafspraken maken met de Belastingdienst en de bank;
  • Contact opnemen met de overige crediteuren. In overleg met hen rekenen we voor dat ze met schuldsanering beter af zijn dan met een faillissement.

Hulp bij reorganiseren en schuldsanering?

Alle ondernemers hebben meer of minder last van de crisis. Vanuit de Belastingdienst, de banken en uw leveranciers wordt er doorgaans begrip opgebracht voor het feit dat uw liquiditeitspositie daaronder lijdt. Door in zee te gaan met Bedrijfsadvieskantoor, om de financiële zaken op orde te krijgen, geeft u dan ook een positief signaal af. Zodra wij aangeven hoe de status is met betrekking tot de levensvatbaarheid en een visie bieden op continuïteit, leidt dit er toe dat we afspraken kunnen maken over betalingsregelingen en de afkoop van uw schulden.

Het zogenaamde crediteurenakkoord, waarbij de schuldeisers akkoord gaan met een gedeeltelijke betaling tegen een finale kwijting van hun vordering, kan op vrijwillige basis worden overeengekomen of door de rechter worden opgelegd (het dwangakkoord).

Dit betekent dat u geen last meer heeft van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders, zodat energie en aandacht gericht kan worden op uw bedrijfsvoering en de marktbewerking.

Voordelen van schuldsanering

Wat levert het u op om schuldsanering toe te passen? Het is vooral belangrijk om de continuïteit van uw bedrijfsvoering veilig te stellen. Natuurlijk is het vervelend om hulp te vragen. Het voelt als falen, terwijl schuldsanering vanuit onze ervaring juist vaak leidt tot opleving en voortgang. Als u niets doet, leidt dit mogelijk tot grotere problemen. Deze liquiditeitsproblemen groeien u maar zo boven het hoofd en hebben ook invloed op uw privésituatie.

Het is een verstandig besluit om eerlijk te zijn naar uzelf en uw medewerkers. Kijk eens in de spiegel en realiseer dat de situatie zoals deze nu is, onhoudbaar is en een oplossing verdient. Deze oplossing is er gelukkig ook. Door nu hulp te vragen bij schuldsanering en te leren van de verbeteringen die u vervolgens in de bedrijfsvoering toepast, is de kans op een gelukkiger en succesvoller ondernemerschap heel groot. U bent echt niet de enige in ondernemersland die hiermee te maken krijgt.

Wat doet Bedrijfsadvieskantoor voor u?

Wij:

  • brengen de problemen in kaart;
  • maken de administratie op orde;
  • saneren uw schulden.

De resultaten hiervan zijn dat u hernieuwde energie krijgt om te ondernemen. Het plezier in het ondernemerschap keert terug. Wij regelen niet alleen het administratieve gedeelte, maar door persoonlijke gesprekken en onze beschikbaarheid voor al uw vragen, staan wij naast u om de beweging vooruit te maken.

Na het schuldsaneringsproces heeft u een belangrijke ondernemersles geleerd. Nu kunt u met nieuwe moed verder met uw passie.