Bedrijfsadvieskantoor is een landelijk werkend bureau met expertise in het weer gezond maken van ondernemingen. Zij komen persoonlijk langs, luisteren naar uw verhaal, geven advies en bieden oplossingen aan om een faillissement te voorkomen.

Alle ondernemers gaan ervoor om zelfstandig hun onderneming te runnen. Een persoonlijke drive om dit met succes te doen, is altijd aanwezig. Daarom is het best lastig om hulp te vragen op het moment dat het bedrijf niet goed loopt. Deze vraag om hulp wordt soms vooruit geschoven onder het mom van ‘het komt vast weer goed’. Het te lang uitstellen van advies vragen aan een externe adviseur, kan soms leiden tot nog grotere financiële of administratieve problemen. De bedrijfsproblemen groeien dan boven het hoofd. Schaamte om open te zijn over de stand van zaken speelt ook mee. Dat begrijpen wij helemaal. Het tijdig ingrijpen en met concrete oplossingen komen, kan gelukkig erger voorkomen.

Daarom is het verstandig om niet te lang te wachten om de experts van Bedrijfsadvieskantoor uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Na dit gesprek ontstaat overzicht en het geeft letterlijk lucht. De onweerswolken worden verdreven. U krijgt een concreet plan van aanpak. Dan kunt u weer vooruit kijken.

Samen op zoek naar een oplossing bij faillissement

De directeur van Bedrijfsadvieskantoor inventariseert de problemen, stelt prioriteiten en gaat samen met u aan de slag om de administratie op orde te brengen, de financiering veilig te stellen en betalingsregelingen en schuldsaneringen op te tuigen. Het faillissement wordt afgewend en u kunt weer met de business verder.

Samen met u onderzoeken we de interne organisatie, kijken we kritisch naar de markt en formuleren we een businessplan. Bedrijfsadvieskantoor adviseert niet alleen planmatig, maar we staan u ook proactief bij met de uitvoering van het businessplan.